26 maja 2024
Mobilna szkoła językowa jak założyć?

Mobilna szkoła językowa jak założyć?

Mobilna szkoła językowa jak założyć? Szkoły językowe stały się w ostatnim czasie bardzo popularnym sposobem na zdobycie nowego doświadczenia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, czy uzupełnienie wiedzy szkolnej, w celu podjęcia konkretnych studiów, czy uzyskania dodatkowych certyfikatów. Dlatego dla wielu osób, które rozpoczynają kurs w tego typu miejscach, bardzo ważne jest, czy zdobędą potwierdzenie nabytych umiejętności.

Lektorzy języków obcych, którzy prowadzą zajęcia, nie mają natomiast możliwości wystawienia takiego certyfikatu, niejednokrotnie przygotowują swoich podopiecznych do przystąpienia do oficjalnego egzaminu językowego. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów, osoba poddana egzaminowi otrzymuje certyfikat, na którym poświadczone zostają umiejętności językowe na konkretnym poziomie. Najczęściej występuję one w trzech klasyfikacjach:

  • A1/A2 – podstawowa umiejętność posługiwania się językiem obcym
  • B1/B2 – poziom średnio zaawansowany
  • C1/C2 – poziom zaawansowany, gdzie C2 jest umiejętnością posługiwania się językiem na poziomie podobnym do osób rodzimych z danego kraju

Dlaczego popularność szkół językowych rośnie?

Zarówno wśród dzieci, jak też dorosłych rośnie zainteresowanie dodatkowym zajęciami z języków obcych. Dużą popularność zyskuje szkolenie językowe dla firm. Wiele przedsiębiorstw to częściowo lub w całości firmy zagraniczne. Chociaż spora część personelu posługuje się językiem ojczystym, komunikacja w języku obcym staje się niezbędna. Z drugiej natomiast strony szereg przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność także poza granicami kraju. Wymaga to nawiązywania nowych znajomości biznesowych, jak też często prowadzenia rozmów w języku angielskim, z uwagi iż jest to obecnie język uniwersalny. Dlatego kursy językowe dla firm pozwalają na odpowiednie przygotowanie poszczególnych pracowników w zakresie posługiwania się językiem obcym w piśmie oraz mowie. Podnoszenie kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach jest istotnym elementem rozwoju firmy, jak też dodatkową szansą na rozwój zawody. Pozwala to na tworzenie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i przełożonymi.

Czym jest mobilna szkoła językowa?

Tak samo jak właściciele firm, tak również osoby prywatne cenią sobie możliwość spotkań z lektorem, którego zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, związanej z danym językiem. Kursy angielskiego dla dzieci to często indywidualne, regularnie przeprowadzane spotkania. Ogromna część rodziców stwierdza, iż spotkania jeden na jeden są doskonałym i bardzo efektywnym narzędziem nauczania. Pozwalają nauczycielowi na całkowite poświęcenie swojej uwagi uczniowi, co przekłada się na wyniki w edukacji. Dlatego mobilna szkoła językowa to nic innego, jak lektor, czy grupa lektorów działająca dla jednej szkoły, którzy dojeżdżają do swoich klientów. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla przedsiębiorców. Jeśli posiadają oni salki szkoleniowe lub konferencyjne, mogą zaprosić lektora do siedziby firmy, by tam przeprowadzał szkolenia językowe.

Założenie mobilnej szkoły językowej w kilku prostych krokach

Mobilna szkoła językowa jak założyć?
Mobilna szkoła językowa jak założyć?

Założenie tego typu działalności niczym nie różni się od utworzenia firmy o innych charakterze. Podstawowym krokiem, jaki należy wykonać jest wybór prawnego charakteru przedsiębiorstwa. Jeśli dana osoba planuje pracować samodzielnie, wystarczy, że założy jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli firma ma działać na zasadzie partnerskim, najlepiej sprawdzi się spółka cywilna. Drugim, ważnym elementem jest sposób opodatkowania dochodu. Istnieje kilka rozwiązań w tym przypadku. Podstawą formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tym przypadku podatek od dochodu wynosi 17%. W pierwszej kolejności dochód zostaje obniżony o kwotę wolną o podatku, następnie obliczona zostaje wysokość samego podatku dochodowego. W przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego, osoba wchodzi na drugi próg podatkowy, to jest 32%. Trzeba pamiętać, i ten podatek ma zastosowanie wyłącznie do kwoty, którą nalicza się po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Jeśli ktoś przekroczył ten próg o 3 000 złotych, tylko ta kwota zostanie objęta wyższym podatkiem. Można także zdecydować się na podatek liniowy, który wynosi 19% i jest stały. W tym przypadku nie ma możliwości zastosowania ulg podatkowych.

PKD – jakie dla szkoły językowej?

Każda działalność musi być sklasyfikowana, to znaczy posiadać numer PKD. Dla szkoły językowej najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wpis o numerze 85.59A, który oznacza działalność w zakresie nauczania języków obcych. Szkoła języków obcych nie wymaga od osoby zakładającej działalność tego, aby posiadania niezbędne uprawnienia, takie jak wykształcenie kierunkowe. Istotne są natomiast jej umiejętności edukacyjne, sposób przekazywania wiedzy, jak też doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym, ponieważ to one będą stanowić narzędzie pracy. Szkoła językowa dla dorosłych powinna również stosować nieco inne materiały dydaktyczne, jak też formy nauczania, niż ma to miejsce w przypadku dzieci, z uwagi na różnice w potrzebach i motywach, które skłaniają do podjęcia się kursu.