26 maja 2024
Jak zaksięgować transport międzynarodowy?

Jak zaksięgować transport międzynarodowy?

Jak zaksięgować transport międzynarodowy? W chwili obecnej zauważa się o wiele większą tendencję odnoszącą się do zainteresowania uzyskaniem licencji na transport międzynarodowy. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, ponieważ osoby posiadające taką licencję mają możliwość generowania o wiele większych zarobków, jak również podjęcia pracy oraz współpracy z wieloma interesującymi przedsiębiorcami.

Podczas jakiej sytuacji istnieje możliwość wnioskowania o uzyskanie licencji na transport międzynarodowy?

Otóż, istnieje kilka przypadków, podczas których istnieje możliwość wnioskowania o uzyskanie licencji na transport międzynarodowy, a do tych przypadków należy zaliczyć przede wszystkim następujące kwestie:

  • posiadanie stałej siedziby swojej firmy w jednym z państw należących do Unii Europejskiej
  • posiadanie odpowiedniej reputacji
  • dysponowanie odpowiednim zapleczem finansowym
  • jak również dysponowanie odpowiednim udokumentowaniem swych wszystkich kompetencji zawodowych, przy czym trzeba pamiętać, iż takie kompetencje zawodowe powinny zostać poświadczone niczym innym, jak certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika

Co należy rozumieć przez certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Przez certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika należy rozumieć przede wszystkim nic innego, jak swojego rodzaju dokument, który charakteryzuje się w szczególności tym, że potwierdza nie tyle, co samą kwalifikację, ale również wszelką wiedzę oraz wszystkie zdobyte umiejętności, które są bardzo ważne między innymi w odniesieniu do prowadzania działalności gospodarczej, która funkcjonuje w branży transportu drogowego. Należy również zaznaczyć, iż certyfikat taki odznacza się również tym, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi takiego typu działalność powinien ten dokument mieć w swoim posiadaniu, aby móc w legalny i bezpieczny sposób prowadzić swe usługi. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika może zdobyć pod jednym kluczowym warunkiem, a mianowicie pod takim, że należy uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu nie mniej niż 50 procent całościowych punktów z przeprowadzonego testu, ale również trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, aby w odpowiedni sposób prawidłowo rozwiązać minimum 50 procent zadań o charakterze pisemnym. Warto też pamiętać o tym, że każdy  wynik końcowy odnoszący się przede wszystkim do  dwóch części egzaminacyjnych powinien wynieść nie mniej niż 60 procent.

Księgowanie transportu międzynarodowego – kluczowe aspekty

Jeżeli chodzi o księgowanie transportu międzynarodowego to należy powiedzieć przede wszystkim to, iż charakteryzuje się on w dużej mierze tym, że w dalszym ciągu ulega znaczącym przeistoczeniom, a z kolei czynny wkład w takie zjawisko ma przede wszystkim dość znaczący  udział odnoszący się do kwestii polskich przewoźników. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby podmioty takie w rzetelny sposób zapoznały się ze wszelkimi zasadami odnoszącymi się przede wszystkim do różnorodnych zasad rozliczania VAT przy transporcie towarów. Chodzi tutaj między innymi o kwestię odróżnienia  przewozów międzynarodowych i wewnątrzwspólnotowych. Inną, bardzo ważną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest to, że każda usługa transportu towarów odnosząca się do terytorium państw należących Unii Europejskiej w świecie rzeczywistym tak na prawdę w żadnym stopniu nie różni się niczym różnorodnych, standardowych usług, które są dokonywane wewnątrz wspólnoty państw członkowskich.  Dlatego też, aby móc w odpowiedni sposób dokonać ustalenia przede wszystkim zasady opodatkowania, trzeba w pierwszej kolejności odnieść się w szczególności do art. 28b ustawy o VAT. Otóż, trzeba zaznaczyć, że w myśl tego przypadku wszelkie różnorodne świadczenia usług, które zostają w sposób umiejętny dokonywane przede wszystkim na rzecz innego podatnika należącego do Unii Europejskiej, miejscem opodatkowania, co do zasady odnoszącej się do obowiązujących kryteriów prawnych będzie ten kraj, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy. Trzeba też pamiętać o tym, że właściwym miejscem, którym świadczone są pewnego rodzaju usługi związane z transportem międzynarodowym  pasażerów lub towarów  jest miejsce, w którym  odbywa się transport, przede wszystkim ze szczególnym uwzględnieniem pokonanych odległości. Dlatego należy powiedzieć, iż podczas wyniku takiej sytuacji nie ma zbyt dużego znaczenia to, czy dany podmiot, który jest nabywcą, jest zarazem również czynnym podatnikiem VAT, bądź też, czy taka osoba fizyczna nie jest płatnikiem. Otóż, należy przez takie zjawisko rozumieć nic innego, jak to, iż w sytuacji wystąpienia swoistego transportu pasażerów każdy podmiot, który jest przewoźnikiem jest zobowiązany do zapłacenia stosownego podatku obowiązującego w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej, ale jednocześnie ważną kwestią jest to, aby taki przewoźnik przez te kraje przejeżdżał. Każda taka wykonywana usługa transportowa w przypadku pasażerów oraz różnorodnych towarów jest w większości przypadków opodatkowana stawką 8 procent. W związku z tym, jak można w łatwy sposób zauważyć, istotnych aspektów odnoszących się do tej kwestii jest wiele.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl