14 czerwca 2024
OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Transport drogowy towarów to usługa zarobkowa i wiąże się z ryzykiem zniszczenia, uszkodzenia i utraty ładunku. Kontrahenci zlecający przewóz przywiązują coraz większą wagę do tego czy firmy transportowe dysponują dodatkowymi ubezpieczeniami. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – OCP jest atutem na rynku transportowym. Z tego powodu firmy zyskują więcej klientów i osiągają wyższe dochody. Dzięki OCP przewoźnika chronione są finanse nie tylko firmy transportowej, ale również kontrahenta.

Ubezpieczenie transportowe – OCP przewoźnika

OCP przewoźnika, do dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie transportowe ładunku i dotyczy zarówno przewozu krajowego i międzynarodowego. Dla kogo jest taka polisa? Towarzystwa ubezpieczeniowe dedykują taki produkt firmom transportowym które świadczą zarobkowy przewóz towarów. Natomiast oferta Cargo jest skierowana do firm, które zlecają przewóz ładunków chroniąc dodatkowo swoje produkty. OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ zabezpiecza go przed pokrywaniem szkody i chroni finanse kontrahenta, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie za utracony lub uszkodzony towar. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika ceduje na towarzystwo ubezpieczeniowe obowiązek wypłaty odszkodowania także z powodu opóźnienia dostarczenia towaru.

Czy warto ponosić koszty na zakup polisy OCP przewoźnika?

Dobrowolny charakter OCP przewoźnika nie nakłada obowiązku jego wykupienia, ale większość firm transportowych decyduje się na posiadanie takiej polisy. Kontrahenci analizując dużą liczbę przewoźników na polskim rynku transportowym wybierają przede wszystkim te posiadające dodatkowe ubezpieczenia. Przyciągnięcie nowych klientów do swojej firmy to już nie tylko niższe ceny usług, ale także dbałość o ładunek oraz interesy zleceniodawcy. Dlatego warto wykupić polisę OCP przewoźnika która obowiązuje przez rok, pamiętając o wszelkich wykluczeniach jakie mogą się w niej znaleźć.

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Oczywiście ubezpieczający się może uzgodnić z ubezpieczycielem wprowadzenie dodatkowych klauzul rozszerzających odpowiedzialność tego drugiego, co wiąże się z wyższą składką. Ale warto zapłacić więcej i ochronić swoją firmę przed konsekwencjami wypłacania wysokich odszkodowań, które mogą doprowadzić do problemów finansowych. Wiadomo, że podczas przewozu ładunku mogą zaistnieć różne nieprzewidziane sytuacje, które prowadzą do opóźnienia w dostawie, uszkodzenia towaru czy też jego kradzieży.

Dlaczego to właściciel firmy transportowej powinien posiadać ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fausthorse.pl/ocp-przewoznika/? Ponieważ to on odpowiada za towar od momentu jego odebrania od kontrahenta do czasu jego przekazania odbiorcy. Jeżeli podczas transportu towaru dochodzi do zaniedbań po stronie przewoźnika to on jest zobligowany do wypłaty odszkodowania klientowi. Dlatego powstała możliwość wprowadzenia do polisy OCP klauzul, które gwarantują, że nawet w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników firma transportowa nie będzie musiała likwidować szkody ze swoich środków finansowych.

Zakres ochrony OCP przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym?

Zakres ochrony OCP przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym jest regulowany odpowiednimi przepisami. Transport krajowy towarów opiera się polskim prawie przewozowym a międzynarodowy na Konwencji CMR. Przedmiotem ubezpieczenia OCP przewoźnika w transporcie krajowym jest odpowiedzialność cywilna właściciela firmy transportowej wykonującego zarobkowo usługi transportowe w Polsce. Zakresem ochrony objęta jest utrata towaru w wyniku kradzieży, zniszczenie w wyniku pożaru, itd. Istotnym czynnikiem, który zapewnia wypłatę odszkodowania, jest świadczenie tej usługi na podstawie listu przewozowego.

W polisie OCP dla ruchu krajowego ubezpieczyciel może zawrzeć wykluczenia, które zwalniają go z obowiązku wypłaty odszkodowania i należy do nich przewóz następujących towarów:

  • Materiały niebezpieczne – ADR.
  • Produkty szybko psujące się.
  • Sprzęt elektroniczny.
  • Żywe zwierzęta.
  • Alkohol i papierosy.
  • Dzieła sztuki.

Decydując się na przewóz takich towarów trzeba zapoznać się z zapisami OWU ubezpieczenia OCP przewoźnika, aby stwierdzić, czy znajdują się w nich takie wykluczenia. Są to towary podwyższonego ryzyka, ale można ustalić z ubezpieczycielem rozszerzenie i zapłacić wyższą składkę mając pewność braku odpowiedzialności za ewentualna szkodę.  

Zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Wykonując transport drogowy towarów w ruchu międzynarodowym, czyli na bardzo długich trasach trzeba liczyć się z dużym ryzykiem szkody jaka może powstać na przewożonym towarze. Ładunek zagrożony jest uszkodzeniem wskutek wypadku drogowego czy też kradzieży. Posiadając aktualną polisę OCP przewoźnika z korzystnymi rozszerzeniami przedsiębiorca jest zabezpieczony finansowo przed skutkami szkód jakie mogą zaistnieć w przypadku nienależytego wykonania usługi.

Zleceniodawca ma pewność, że w przypadku takich zdarzeń otrzyma odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika obejmuje przewóz ładunków na terenie Unii Europejskiej, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej jaka widnieje w polisie. Wysokość składki zależy między innymi od wartości transportowanego towaru, dochodów osiągniętych przez przewoźnika na przestrzeni i roku. Przewóz wykonywany jest na podstawie międzynarodowego listu przewozowego CMR.

Decydując się na ubezpieczenie OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym i przewożąc ładunki przez takie kraje jak: Białoruś, Mołdawia, Rosja, Kazachstan, Rumunia warto wykupić rozszerzenie na transport towarów na tych terenach. Inną klauzulą, z której często korzystają przewoźnicy jest ochrona przed szkodami jakie mogą powstać podczas postoju pojazdu w miejscach innych niż parking strzeżony. Warto wprowadzić do zapisów polisy klauzule o odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie przewozów kabotażowych w krajach UE oraz likwidowania szkód w zakresie przewozów kabotażowych w Niemczech.