26 maja 2024
Geologia złożowa- co warto niej wiedzieć?

Geologia złożowa – co warto niej wiedzieć?

Geologia złożowa – co warto niej wiedzieć? Geologia złożowa jest specyficznym działem klasycznej geologii. W obszarze jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim podziemne zasoby (np. gaz, ropa, kruszce, węgiel). Aby stworzyć własną kopalnię lub zwiększyć jej teren, konieczne jest uzyskanie niezbędnych koncesji i zezwoleń. W tych przypadkach nadrzędne jest prawo górnicze, czyli akt prawny, który stanowi o zasadach wydobywania złóż na terenie kraju. Pomocny okazuje się w tym geolog, specjalizujący się właśnie w złożach. Zwykle zatrudniony w firmie, oferuje kompleksowe doradztwo, prowadzi badania i ich analizę, określając miejsce występowania złóż kruszyw naturalnych.

Geologia złożowa – zastosowanie

Geologia złożowa znajduje zastosowanie podczas poszukiwania, badania czy wydobywania różnego rodzaju złóż. W jakich instytucjach i obszarach przemysłu? Przede wszystkim w piaskowniach i żwirowniach, a także podczas wyboru działki pod budowę. Na podstawie badań geologicznych można stwierdzić, czy teren nadaje się bezpośrednio pod zabudowę, czy wymaga dodatkowych prac.

Geologia złożowa, czyli prace eksploatacyjne i inne czynności

Geologia złożowa- co warto niej wiedzieć?
Geologia złożowa – co warto niej wiedzieć?

Przed rozpoczęciem właściwych prac geologicznych, wykonywane są plany poszczególnych działań. Zwykle plany uwzględniają potrzeby firmy zlecającej pracę. W projekcie powinny się znaleźć następujące elementy: cel oraz technika jego realizacji, typ dokumentacji technicznej, plan robót geologicznych oraz miejsce ich przeprowadzenia. Istotną częścią planowanych prac jest kwestia ochrony środowiska. W projekcie należy również uwzględnić planowany koniec prac. Zatwierdzony plan daje zielone światło do podjęcia się wiercenia poszukiwawczego. Wykonana siatka wierceń służy poszukiwaniu określonego złoża, a następnie poddaniu go testom laboratoryjnym. Badania mają na celu sprawdzenie zawartości punktu piaskowego oraz pyłów mineralnych. Dopiero aprobata geologa na tym etapie pozwala kontynuować dalsze czynności. Głębokość wierceń wynika z kilku aspektów: miąższości złoża oraz zastosowanej technologii. Aby ocenić oba kryteria, pobierana jest wcześniej próbka materiału, która służy do analizy gęstości nasypowej, wskaźnika różnoziarnistości oraz poziomu uziarnienia.

Geologia złożowa – aspekty formalne

Podjęcie prac geologicznych jest możliwe po wcześniejszej weryfikacji praw z zakresu ochrony środowiska. Aby podjąć prace wydobywcze lub badawcze, konieczne jest uzyskanie pozwoleń. W tym celu należy przedstawić projekt zagospodarowania złoża oraz plan ruchu zakładu górniczego. Dokumenty wymagane przez Główny Instytut Górnictwa rozporządzenia jasno wskazują, że każdego roku obligatoryjne jest wykonanie operatu ewidencyjnego zasobów złoża, który potwierdza wielkość wydobycia mierzoną w jego zasobach. W razie zaistnienia zmian w tym zakresie, niezbędne jest uwzględnienie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej, a także zapis potrzebnych zmian w koncesji.

Geologia złóż, czyli czynności niezbędne przed rozpoczęciem budowy

Ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy budowlane, a także bezpieczeństwo ludzi, rozpoczęcie prac budowlanych wymaga przeprowadzenia badań podłoża gruntowego oraz warunków hydrogeologicznych. Przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników analiza pozwala określić kategorię goetechniczną, dzięki której można dopasować dalsze elementy działania, w tym: materiał i narzędzia budowlane, a także elementy konstrukcyjne budynku. Jaki ma to jednak związek z geologią złożową? Duży, ponieważ wspomniana dziedzina nauki umożliwia trafną ocenę złóż i ich właściwości, np. czy są na tyle stabilne, by utrzymać konstrukcję budynku bez dalszego wzmacniania fundamentów? Dodatkowych wzmocnień potrzebują między innymi grunty samonośne, które dzięki specjalnym elementom wzmacniającym, osiadają równomiernie. Rzetelna analiza geologiczna złóż pozwala też zgromadzić dane na temat wód gruntowych, pod którymi powstają fundamenty budynku. Geolodzy skupiają się na ich poszukiwaniu i ocenie potencjalnych zagrożeń. Uzyskane wyniki badań umożliwiają opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna w pracy architekta, a później budowlańców. Staranie się o uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów i spełnienia określonych wymogów formalnych. Pomocne w tym procesie są odwierty geotechniczne, które stanowią element dokumentacji technicznej. Aby zapewnić najlepszą jakość usług budowlańcy i projektanci zajmują się również oceną jakości podłoża gruntowego. Przecież to na nim opiera się cały budynek. Aby uniknąć kosztownych poprawek i konsekwencji wynikających np. z osuwania się gruntu, warto wykonać analizę geologiczną złóż. Badania w stosunku to potencjalnych kosztów naprawy są bardzo niskie. Co więcej, ocena geologiczna działki zmniejsza ryzyko problemów związanych ze stabilnością gruntu, ale przede wszystkim minimalizuje koszty związane ze wzmacnianiem fundamentów pod budowę. Geologia złóż to rozbudowana dziedzina geologii, która wykorzystywana jest głównie w zagadnieniach związanych z poszukiwaniem, eksploatacją i badaniem złóż. Wywiera tym samym duży wpływ na środowisko naturalne, budownictwo i architekturę.