14 czerwca 2024
Rozwód - od czego zacząć?

Rozwód – od czego zacząć?

Rozwód – od czego zacząć? Podjęcie decyzji o rozwodzie z pewnością nie należy do łatwych zadań. Zawsze należy to dobrze przemyśleć. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że rozwód to jedyny sposób na to, aby małżonkowie mogli prowadzić spokojne życie. Podczas rozwodu nie da się uniknąć ogromnego stresu, który towarzyszy tego rodzaju sytuacjom, ale za sprawą odpowiedniego przygotowania do sprawy rozwodowej możliwe jest zminimalizowanie jego negatywnego wpływu na dalszy rozwój sytuacji. W rezultacie rozstanie się z małżonkiem nie  odciśnie tak mocno swojego piętna na zdrowiu psychicznym, ale pozwoli na odnalezienie w sobie siły i chęci do prowadzenia nowego i spokojniejszego życia.

Rozwód czy separacja?

Rozwód - od czego zacząć?
Rozwód – od czego zacząć?

Na to pytanie nie ma prawidłowej odpowiedzi – wszystko jest uzależnione od indywidualnej sytuacji danego małżeństwa. Trzeba mieć jednak na uwadze, że sąd nigdy nie będzie dokładał swoich starań do tego by rozwody odbyły się za wszelką cenę. Jeżeli sędzia nie zauważy konkretnych i niepodważalnych powodów, nie orzecze takiego rozwiązania.
Jeśli chodzi o partnerów to wybór między tymi rozwiązaniami może być łatwiejszy, jeśli oboje są świadomi tego, jakie są między nimi główne różnice, a także jakie są konsekwencje rozwodu, a jakie separacji. Najważniejszą różnicą jest to, że rozwód skutkuje całkowitym rozwiązaniem małżeństwa, a separacja “zawiesza” je tylko na określony okres czasu. Zastanawiając się nad wyborem, partnerzy zawsze powinni zastanowić się nad tym, czy widzą możliwość powrotu do swojej drugiej połówki i czy istnieje szansa, że ich małżeństwo znów będzie harmonijne i zgodne.
Rozwody należy do bardziej radykalnych decyzji, które nie dają możliwości odwrotu, ale w przeciwieństwie do separacji umożliwiają byłym małżonkom odszukania radości poprzez zawarcie nowego związku. Jednocześnie rozwód obliguje ich do alimentów i podziału majątku, jeżeli zostanie to odpowiednio uzasadnione.

W jakim miejscu złożyć pozew o rozwód?

Małżeństwa, które zdecydowały się na rozwody na samym początku muszą zająć się wnioskami w sprawie rozwodowej. Sporządza się je na piśmie, a następnie przekazuje w ręce sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce pobytu małżonków wnioskujących o rozwód.

Podczas składania wniosku o rozwód należy uiścić odpowiednią opłatę sądową. W pozwie koniecznie należy zawrzeć:
– dokładną nazwę sądu, do którego jest skierowany,
– właściwy rodzaj listu (tj. pozew rozwodowy),
– dane osobowe obydwóch stron, tj. imię, nazwisko i adres powoda i pozwanego (w przypadku powoda wymagany jest również numer PESEL),
– wskazanie nazwiska adwokata, jeżeli został powołany w danej sprawie,
– właściwe oznaczenie wniosku o roszczenie (niezbędne jest wskazanie, czy powód wnosi o rozwód, nie decydując o winie lub rozwodzie z winą jednej ze stron),
– dane osobowe świadków (imię, nazwisko i adres każdego z nich) wraz z opisem okoliczności, których dotyczy zeznanie jednego świadka,
– informacje na temat tego, czy partnerzy podjęli próbę dojścia do porozumienia, czy starali się rozwiązać spór poza salą sądową, a jeśli nie, wskazać, dlaczego takie próby nie zostały podjęte,
– uzasadnienie wniosku rozwodowego (konieczne jest, aby był w nim zawarty dokładany opis okoliczności, które zdaniem powoda niewątpliwie potwierdzają całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego oraz dowody potwierdzające te okoliczności).

Zobacz także:

Ile trwają rozwody?

Rozwody bardzo często przeciągają się w czasie i trwają bardzo długo, w niektórych przypadkach nawet kilka lat. Nie jest to jednak regułą – kiedy okoliczności rozwodu są szczególne, możliwe jest przeprowadzenie go nawet podczas jednego procesu. Wystarczy, że ubiegający się o rozwód małżonkowie nie są rodzicami, nie mają wspólnego majątku lub nie zgadzają się na jego podział i pragną rozwodu, który nie orzeka o winie.

Niestety, w większości przypadków, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale w każdym przypadku dobrym rozwiązaniem dla obu stron, jest ustalenie najistotniejszych kwestii przed wejściem na salę sądową i spróbowanie znalezienia wspólnego, spójnego stanowiska. To powoduje, że czas trwania sprawy rozwodowej znacznie się skróci, może też wiązać się z mniejszą ilością stresu niż próba znalezienia rozwiązania, które pozwoli zadowolić obie strony na sali sądowej. Mediacja lub wspólne spotkanie, np. w obecności adwokata mogą ułatwić opracowanie warunków, które będą zadowalające dla obu stron. 

Ile kosztuje rozwód?

Opłata za pozew rozwodowy jest stała i wynosi obecnie 600 PLN, należy jednak pamiętać, że koszty te mogą wzrosnąć na późniejszym etapie postępowania, np. ze względu na potrzebę zebrania odpowiednich materiałów dowodowych.
W większości przypadków – im dłużej trwa  postępowanie, tym wyższe są opłaty z nim związane. Warto pamiętać o tym, że podczas rozwodu orzekającego o winie pełne koszty sprawy rozwodowej ponosi strona nie odnosząca zwycięstwa, czyli osoba, która została uznana za jednostronnie winną rozpadu pożycia małżeńskiego.
W przypadkach, gdy nie ma winnego, połowa kwoty wniesionej wraz z roszczeniem zostaje zwrócona na rachunek powoda. Pozostałe koszty dzielone są między obojga partnerów. Inne opłaty, które mają związek z rozwodami dotyczą kosztów mediacji (jeśli występują), a także wynagrodzenie dla adwokata.