14 czerwca 2024
Co to jest uzależnienie od narkotyków

Co to jest uzależnienie od narkotyków

Co to jest uzależnienie od narkotyków – z uzależnieniem od narkotyków każdego roku mierzy się w Polsce wiele tysięcy osób. Jest to jeden z najpoważniejszych rodzajów uzależnień, ponieważ potrzeba dużej mobilizacji i chęci, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania, które odbywało się przed nastąpienie uzależnienia od narkotyków. Niestety w większości przypadków, aby móc w pełni się wyleczyć potrzebne jest zastosowanie terapii.

Co należy rozumieć przez uzależnienie od narkotyków?

Uzależnieniem od narkotyków określa się nic innego, jak choroba o podłożu postępującym, która prowadzi w sposób stopniowy do wyniszczenia organizmu. Długotrwałe i nadmierne zażywanie narkotyków może prowadzić nawet do śmierci osoby uzależnionej. Jedną z najważniejszych cech uzależnienia od narkotyków jest to, że osoba uzależniona czuje potrzebę konieczności przyjmowania narkotyków w celu polepszenia swojego samopoczucia. Gdyż w większości przypadków skutki odstawienia są bardzo destrukcyjne. Innym symptomem uzależnienia jest to, że osoba taka za wszelką cenę jest w stanie zdobyć pieniądze na kolejną dawkę substancji narkotycznej. Wyróżnia się cztery kluczowe fazy uzależnienia od narkotyków, a można do nich zaliczyć takie kwestie jak: faza eksperymentowania, faza okazjonalnego zażywania narkotyków, faza wystąpienia nawyku w przyjmowaniu substancji narkotycznych, jak również samo uzależnienie. Do jednych z najbardziej uzależniających narkotyków należy zakwalifikować: amfetaminę, kokainę, heroinę oraz LSD. Leczenie uzależnień narkotykowych z większości przypadków jest procesem długotrwałym.

Leczenie uzależnień od narkotyków

Odwyk dla narkomanów jest dostępny w wielu rejonach naszego kraju. Z możliwości udania się na taki odwyk mogą skorzystać osoby w różnym wieku. Otóż, jak wskazują statystyki – z roku na rok, z takiej sposobności korzysta coraz więc osób poniżej 25. roku życia, a w grupie tej jest również bardzo wielu nastolatków. Niestety uzależnienie od narkotyków wpływa destrukcyjnie nie tylko na sam organizm osoby uzależnionej, ale również na osoby z jej otoczenia. Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków charakteryzuje się przede wszystkim tym, że połączona ze sobą zostaje konsultacja psychologiczna z leczeniem farmakologicznym. Terapia uzależnień od narkotyków w większości sytuacji trwa maksymalnie osiem tygodni.

Co to jest uzależnienie od narkotyków
Co to jest uzależnienie od narkotyków

Oczywiście, najczęściej zaleca się, aby terapia taka odbywała się wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych. Należy jednak pamiętać, że leczenie narkomanii powinno zostać dostosowane w sposób indywidualny do każdego pacjenta. W chwili obecnej wyróżnia się w leczeniu narkomanii takie metody jak: model Minnesota, terapia substytucyjna, terapia poznawczo-behawioralna, jak również model społeczności terapeutycznych. Jeżeli chodzi o model Minnesota to charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że podczas jego stosowania wykorzystuje się proces całkowitej abstynencji. Terapia substytucyjna polega na tym, że podczas jej trwania stosowane są leki, których działanie jest zbliżone do wcześniej zażywanych narkotyków. Metoda ta przyczynia się w znaczący sposób do zniwelowania objawów odstawienia substancji narkotycznych. Jeżeli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną to polega ona na tym, że niezwykle istotna jest tutaj odpowiednia praca z terapeutą. Rolą terapeuty jest rzetelne rozpoznanie sytuacji, w których osoba uzależniona najczęściej sięga po narkotyki. Z kolei, jeżeli chodzi o model społeczności terapeutycznych to charakteryzuje się on tym, że stosowany jest najczęściej podczas leczenia długo terminowego.

Ośrodek dla narkomanów

Ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków jest jedną z najbardziej skutecznych metod wyeliminowania uzależnienia. Dzieje się tak, ponieważ podczas pobytu w takim ośrodku osoba uzależniona jest całkowicie odseparowana od swojego codziennego środowiska, które mogłoby negatywnie wpływać na proces leczenia. Ośrodki takie są dedykowane osobom o różnym stadium uzależnienia, ale w największej mierze trafiają tam osoby, które są uzależnione od narkotyków podawanych w sposób dożylny. Leczenie uzależnień narkotycznych, które jest dokonywane w sposób profesjonalny daje możliwość nauczenia się lepszego panowania nad swoimi emocjami, odruchem sięgania po używki oraz szybszego powrotu do normalności. Na terenie naszego kraju w chwili obecnej funkcjonują zarówno publiczne ośrodki uzależnień, jak również prywatne ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków.

Jakie są przyczyny powstania uzależnienia od narkotyków?

Przyczyn powstawania uzależnienia od narkotyków jest wiele, a można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: występowanie dużych skłonności do eksperymentowania, występowanie pragnienia poznania czegoś nowego, duża chęć zaimponowania innym osobom, a także chęć ucieczki od problemów dnia codziennego. Największym ryzykiem objętym z powstaniem uzależnienia od narkotyków są osoby wykazujące się nadmierną wrażliwością emocjonalną. Należy również pamiętać, że uzależnienie od narkotyków może dotknąć wszystkie osoby, niezależnie od ich statusu społecznego.