25 lipca 2024
Ozonowanie - co to znaczy

Ozonowanie – co to znaczy

Ozonowanie – co to znaczy – bardzo często w różnego rodzaju artykułach internetowych, prasie codziennej oraz w mediach, pojawia się temat ozonowania. Co to tak właściwie oznacza ozonowanie zarówno dla nas, jak i dla ludzi, którzy nas otaczają oraz w jaki sposób ozonowanie przebiega?

Czym jest ozonowanie?

Jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza ozonowanie, powinniśmy przede wszystkim odpowiedzieć sobie, czym jest proces ozonowania. Ozonowanie jest to proces dezynfekcji biur, ozonowania mieszkań oraz innych pomieszczeń użyteczności publicznej, w celu pozbycia się z nich różnego rodzaju wirusów oraz bakterii. Obecnie oczywiście najbardziej pożądane jest pozbycie się wirusa SARS-COV-2. Ozonowanie nie jest oczywiście techniką nową. Skuteczność tej metody zostało wielokrotnie potwierdzone między innymi w walce z pleśnią oraz z grzybami. Do tej pory metoda ozonowania była wykorzystywana głównie do dezynfekcji różnego rodzaju urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, przede wszystkim dlatego, że obok skuteczności tej metody, pozwala ona na dezynfekcję wszelkich powierzchni, które są bardzo trudno dostępne, a jak możemy się domyślić, w klimatyzacji oraz wentylacji takich miejsc mamy mnóstwo.

W jaki sposób działa ozonowanie?

Ozonowanie - co to znaczy
Ozonowanie – co to znaczy

Zrozumienie, dlaczego ozonowanie jest tak skuteczne, wymaga powiedzenia, jakie podstawy fizyczne oraz chemiczne, stoją za skutecznością tego procesu. Ozon jest to trójatomowa cząsteczka tlenu. Tlenu w naszych warunkach zazwyczaj występuje w postaci dwuatomowej. Chociaż tlen jest pierwiastkiem dość łatwo wchodzącym w reakcje chemiczne, to jego postać dwuatomowa, jest najbardziej stabilna. Postać trójatomowa jest już zdecydowanie mniej stabilna. Tak naprawdę po tym, jak ona powstanie, bardzo szybko się rozpada. Powstaje wówczas dwuatomowa cząsteczka tlenu oraz jednoatomowa cząsteczka tlenu, która będzie dążyć do połączenia się z inną jedną atomową cząsteczką, albo z każdą inną cząsteczką, z którą będzie w stanie wejść w reakcję chemiczną. Jest to właśnie ta właściwość, która pozwala nam na skuteczne ozonowanie biur oraz innych pomieszczeń. Cząsteczka tlenu jest w stanie wejść w reakcję chemiczną, właściwie z każdą cząsteczką, która jest organiczna. Jeśli więc dezynfekujemy mieszkanie lub ozonujemy biuro, to wytworzenie dużej ilości cząsteczek ozonu, pozwoli na wytworzenie dużej ilości cząsteczek niesparowanego tlenu, co spowoduje, że dużo tych cząsteczek tlenu, wejdzie w reakcję z cząsteczkami wirusa lub bakterii. Warto tutaj nadmienić, że aby ozon w danej objętości osiągnął stabilne stężenie, musimy w taki sposób produkować ozon, aby reakcje tworzenia ozonu, były zrównoważone poprzez reakcję jego rozpadu. Tak na przykład dzieje się w górnych warstwach atmosfery, gdzie występuje stabilna warstwa ozonowa. W rzeczywistości w warstwie tej cały czas dochodzi do rozpadu oraz do tworzenia ozonu, który stale się wytwarza pod wpływem promieniowania kosmicznego. Dziura ozonowa powstała przede wszystkim dlatego, że różnego rodzaju substancje zwane freonami, dostawały się w górnej warstwy atmosfery i tam przyspieszały proces rozpadu ozonu, czyli zaburzały delikatną równowagę opisaną wyżej. W warunkach domowych, kiedy ozonujemy, aby osiągnąć stężenie, które zagwarantuje nam skuteczność ozonowania, musimy używać wydajnych ozonatorów, czyli maszyn, które wytwarzają ozon.

W jaki sposób w ozonatorze wytwarzany jest ozon?

Ozon może wytworzyć się tak naprawdę na wiele sposobów. Jak wspomniano w górnych warstwach atmosfery, powstawanie ozonu związane jest z działaniem promieniowania kosmicznego. Doskonale wielu z nas wie, że ozon może również wytworzyć się w wyniku wyładowań atmosferycznych w trakcie burzy. Mało kto wie, ale niektórzy mają tego świadomość, że ozon może wytworzyć ją również podczas na przykład spalania paliw kopalnych. Jest to dowiedzione, a przede wszystkim monitorowane, ponieważ zwiększone stężenie ozonu przy powierzchni Ziemi, obserwujemy zawsze w okresie grzewczym w miejscach, gdzie wiele domów jest odgrzewanych właśnie za pomocą spalania paliw kopalnych. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcielibyśmy ująć ogólne zasady, na jakich może powstać ozon, to są one takie, że tlen musi uzyskać dodatkową energię, która pozwala mu wejść na wyższe poziomy energetyczne, dzięki czemu może stworzyć cząsteczkę trójatomową. W ozonatorach wykorzystujemy zjawisko powstawania ozonu w wyniku wyładowania elektrycznego. W ozonatorze jednak nie produkujemy piorunów, ale przepuszczamy tlen przez łuk elektryczny, który do naturalnych wyładowań jest bardzo podobny. Wiele osób również zastanawia się, jak to jest możliwe, że ozon tak szybko rozpada się do postaci dwuatomowej. Jest to tak naprawdę nic innego, jak podstawowa reakcja termodynamiki chemicznej, która mówi, że każde ciało i każdy atom, stara się zawsze dążyć do jak najniższego stanu energetycznego. Ponieważ dwuatomowej cząsteczce łatwiej jest wytworzyć wiązania chemiczne pomiędzy atomem tlenu i drugim atomem tlenu, niż pomiędzy trzema atomami tlenu, to bardzo szybko nadmiarowa energia jest tracona, co powoduje rozpad trójatomowej cząsteczki.