26 maja 2024
Ludzie – gwarancją sukcesu

Ludzie – gwarancją sukcesu

Ludzie – gwarancją sukcesu – podstawą sukcesu w każdej firmie są ludzie – dobry, świetnie współpracujący ze sobą zespół pracowniczy, realizujący wyznaczone zadania od szczebla produkcyjnego i utrzymania czystości do wysokiej kadry zarządzającej. Dobre, bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami, kreatywność, skuteczna komunikacja i przyjazna atmosfera w zespole to klucz do sukcesu w biznesie. Bez kompetentnych i doszkalających się pracowników nie można rozwijać firmy.  Agencja pracy Szczecin pomaga w dobieraniu pracowitego i zgranego zespołu.

Doradztwo personalne dla firm

Przedsiębiorcy chcą zatrudniać ludzi godnych zaufania, z doświadczeniem zawodowym lub osoby, które można nauczyć pracy na danym stanowisku. Najważniejsze są kompetencje miękkie, np.: umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność współpracy, zaangażowanie w realizowane zadania, kreatywność, nastawienie na wykonywane zadania. Dobór pracowników jest sprawą fundamentalną dla firm. Dlatego coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się powierzyć znalezienie pracowników agencji pracy Szczecin. Pośrednik dokładnie sprawdzi kandydata, wykona wszystkie niezbędne testy kompetencyjne, załatwi formalności związane z zatrudnieniem, a do pracodawcy wyśle pracownika na dzień próbny. Agencja pracy Szczecin ma swoją bazę kandydatów, wśród których wybierać osoby na różne stanowiska i składać pracodawcom oferty kilku osób. Zlecenie zatrudnienia pracowników firmie zewnętrznej to oszczędność czasu i pewność, że osoby wybrane do pracy spełniają oczekiwania pracodawcy. Agencja pracy Szczecin profesjonalnie analizuje potrzeby pracodawców i na tej podstawie dobiera kandydatów na wskazane stanowiska.

Oferta agencji pracy dla kandydatów

Kandydat jest rejestrowany w bazie agencji pracy Szczecin bezpłatnie. Darmowe jest otrzymywanie ofert pracy, porady  z zakresu przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną, wsparcie w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikacja znajomości języka obcego.  Agencje pracy Szczecin współpracują z większością pracodawców w regionie i dysponują wieloma ofertami pracy z różnych branż. W agencjach pracy Szczecin bez problemu znajdzie pracę handlowiec, pracownik administracyjny, księgowy, budowlaniec, pracownik magazynu i produkcji.

Udogodnienia dla pracodawcy

Ludzie – gwarancją sukcesu
Ludzie – gwarancją sukcesu

Korzystanie z usług agencji pracy Szczecin ( https://apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/ ) to nie tylko możliwość szybkiego zakończenia rekrutacji, ale także szereg innych korzyści. Agencja pracy tymczasowej ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które zostaną wyrządzone przez pracownika tymczasowego. Pracodawca płaci jedynie za przepracowane przez pracownika godziny. Wynajęcie pracowników jest rozliczane na podstawie faktury VAT. Koszty rekrutacji są niewielkie w porównaniu do korzyści wynikających z posiadania pracowników dobranych do potrzeb zakładu pracy. Agencja pracy Szczecin daje pracodawcy możliwość elastycznego zatrudnienia wysłanych pracowników – można zmniejszyć lub zwiększyć ilość osób w zależności od aktualnych potrzeb firmy. Pracownicy mogą być zatrudniani na kilka krótkoterminowych umów, trwających od jednego dnia do 18 miesięcy, co jest związane z elastycznością zatrudnienia. Praca tymczasowa to rozwiązanie dla firm, które mają duże potrzeby rekrutacyjne w poszczególnych okresach roku.

Diagnoza potencjału pracownika

Dla pracodawcy niezwykle ważne jest, aby pracownik był osobą kompetentną, która znakomicie sprawdzi się na danym stanowisku. Agencja pracy Szczecin, zanim zaproponuje kandydaturę, przeprowadza testy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Korzyści z tej diagnozy ma pracownik i pracodawca. Osoba szukająca zatrudnienia na temat budowania ścieżki swojej kariery, potrzeb szkoleniowych i metod wspierania rozwoju osobistego. Pracodawca zyskuje perfekcyjnie dobranego pracownika na dane stanowisko pracy. Testy potencjału mają charakter wielostronnej oceny umiejętności pracownika.

Szkolenia dla kandydatów

Rynek pracy wymaga od pracownika lub kandydata do pracy ciągłego dokształcania się, zdobywania wiedzy i umiejętności.  Świat nie stoi w miejscu, rozwija się każda branża. Wystarczy kilka miesięcy przerwy w pracy, aby pominąć najnowszą wiedzę z danej dziedziny. Agencja pracy Szczecin organizuje także szkolenia dla kandydatów z zakresu kompetencji miękkich i zawodowych, np.: szkolenia na monterów rusztowań, techniki komunikacji perswazyjnej – czyli wywieranie wpływu na pracowników. Szkolenia są jednym z najchętniej widzianych benefitów pozapłacowych, ponieważ dają możliwość zdobycia nowych umiejętności i podniesienia swoich kwalifikacji. Szkolenia podnoszą motywację do pracy i atrakcyjność oferty pracy.

Agencje pracy to wyspecjalizowane firmy, które usprawniają proces rekrutacji w przedsiębiorstwach. Z ich usług korzysta coraz więcej pracodawców i kandydatów do pracy. Osoby poszukujące pracy cenią pośredników za możliwość zdobycia doświadczenia u różnych pracodawców i elastyczność zatrudnienia.  Na korzyść agencji pracy Szczecin przemawia pomoc w przygotowaniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej i pracy u danego pracodawcy.

Aps Profit Polska sp. Z o.O.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl